Privacy Policy

Scroll to Top

New Version

Hello, PicoGPS GPS-based platform is developing its next version. Please visit the new modules already available from it and send us feedback and recommendations to the picogps@abv.bg

The Pico-GPS platform will offer the “Include to the National Toll System” service for your vehicles and the electronic payment of fees.

 www.tollpass.bg

Affordable modules: Surveillance in real time, Road reports, Digital sensors, Events, Repairs, Routes, Markings

Платформата Pico GPS стана доверен партньор на ТОЛ България,
НДУ за ТОЛ системите на България и Унгария.
В момента тече период на постигане на оперативна съвместимост на двете платформи

Платформата Pico-GPS  с оглед гарантиране на интересите на своите клиенти при работата им с Националната ТОЛ система препоръчва регистрация в платформата TollPass .

 www.tollpass.bg

Поръчайте специализирано ЕЛЕКТРОННО БОРДОВО УСТРОЙСТВО (EBU) , което е предназначено само за работа с ТОЛ системата на България. Така ще избегнете възможни глоби и грешки , възникващи поради ред причини, характерни за началния стартов период на софтуера на ТОЛ системата.