Услуги

Управление на автопарк от транспортни автомобили
 • стандартни товари
 • хладилни камери
 • гориво-смазочни материали и химически агенти
 • превоз на хора
Управление на автопарк от пътно-строителна техника
 • товарни автомобили и самосвали,бетоновози 
 • багери, кранове, фадроми, асфалтополагачи, валяци
 • стационарни и мобилни агрегати
Управление на смесен автопарк

Дистрибуция и логистика

 • маршрутизация
 • навигация
 • диспечерски център
 • контрол на изпълнението на маршрутите

Управление на сервизна дейност, застраховки, винетки, ремонти, технически прегледи

Изграждане на ведомствени стационарни и мобилни бензиностанции

Дистанционно сваляне на данни от тахографи

за контакти

София 1000, бул."М.Д. Скобелев" 63

Scroll to Top

Нова версия

Здравейте, новата версия на GPS базираната платформа PicoGPS е завършена. Моля  изпратете отзиви и препоръки на picogps@abv.bg

Платформата Pico-GPS  с оглед гарантиране на интересите на своите клиенти при работата им с Националната ТОЛ система препоръчва регистрация в платформата TollPass .

 www.tollpass.bg

Поръчайте специализирано ЕЛЕКТРОННО БОРДОВО УСТРОЙСТВО (EBU) , което е предназначено само за работа с ТОЛ системата на България. Така ще избегнете възможни глоби и грешки , възникващи поради ред причини, характерни за началния стартов период на софтуера на ТОЛ системата.