Услуги

Управление на автопарк от транспортни автомобили
 • стандартни товари
 • хладилни камери
 • гориво-смазочни материали и химически агенти
 • превоз на хора
Управление на автопарк от пътно-строителна техника
 • товарни автомобили и самосвали,бетоновози 
 • багери, кранове, фадроми, асфалтополагачи, валяци
 • стационарни и мобилни агрегати
Управление на смесен автопарк

Дистрибуция и логистика

 • маршрутизация
 • навигация
 • диспечерски център
 • контрол на изпълнението на маршрутите

Управление на сервизна дейност, застраховки, винетки, ремонти, технически прегледи

Изграждане на ведомствени стационарни и мобилни бензиностанции

Дистанционно сваляне на данни от тахографи

за контакти

София 1000, бул."М.Д. Скобелев" 63