Система за GPS наблюдение, разход на гориво и проследяване Pico GPS

Наблюдение в реално време на РАЗХОД НА ГОРИВО;
Наблюдение в реално време на НИВО НА ГОРИВО;
Наблюдение в реално време на СКОРОСТ, ТЕМПЕРАТУРА, ОБОРОТИ,  КИЛОМЕТРАЖ, НАТОВАРВАНЕ НА ОСИ и др.
Идентификация на водач с карта;
Въвеждане на маршрути, маркирани терени

СПРАВКИ ОТ МОМЕНТА НА ПОСТАВЯНЕ НА GPS ЗА :
Дневен пътен лист, Месечен пътен лист;
Разход на гориво;
Ниво на гориво;
Температура, Обороти, Скорост, Натоварване на оси и др.;
Работа в Работно време;
Работа извън обхвата на Работното време (данък weekend);
Посещение на маркирани терени(любими места)

Имобилайзер. Управление на достъпа до автомобила със SMS
Уведомление с имейл и SMS за всяко събитие в реално време

ИЗРАБОТКА НА СПРАВКИ ПО ПОРЪЧКА НА КЛИЕНТА

Услуги

Управление на автопарк от транспортни автомобили

стандартни товари, хладилни камери, гориво-смазочни материали и химически агенти, превоз на хора

Управление на автопарк от пътно-строителна техника

товарни автомобили и самосвали, бетоновози, багери, кранове, фадроми, асфалтополагачи, валяци, стационарни и мобилни агрегати

Управление на смесен автопрак

Web базирана Система за GPS наблюдение

Online режим

наблюдение в реално време, използване на карти на GOOGLE, създаване на временни маршрути, трафик...

Пътни справки

дневен пътен лист, месечен пътен лист, пътен лист за период, пътен лист за маршрут, престои...

Параметрични справки

изразходвано гориво по разходомер, изразходвано гориво по норма, скорост...

Мобилна версия на Система за GPS наблюдение Pico GPS за IOS I Android

за контакти
+359 895 505 533

София 1000, бул. "М. Д. Скобелев" № 63

Scroll to Top

Платформата Pico GPS стана доверен партньор на ТОЛ България,
НДУ за ТОЛ системите на България и Унгария.
В момента тече период на постигане на оперативна съвместимост на двете платформи

Платформата Pico-GPS  с оглед гарантиране на интересите на своите клиенти при работата им с Националната ТОЛ система препоръчва регистрация в платформата TollPass .

 www.tollpass.bg

Поръчайте специализирано ЕЛЕКТРОННО БОРДОВО УСТРОЙСТВО (EBU) , което е предназначено само за работа с ТОЛ системата на България. Така ще избегнете възможни глоби и грешки , възникващи поради ред причини, характерни за началния стартов период на софтуера на ТОЛ системата.